Deel deze pagina

LAATSTE KOFFIEOCHTEND


De laatste koffieochtend is woensdag 10 mei a.s. in de Roskam.

Koffie/thee met gebak € 8,-- per persoon.

LET OP: (andere datum dan (dinsdag 16 mei) in het Gele boekje staat. 

___________________________________________________________________________


Bestuur Netwerk Vrouwen van Katwijk en Omgeving

 

Het bestuur van NVKO bestaat 6 personen. Twee bestuursleden zullen volgend jaar tijdens de ALV aftreden. Het bestuur wil de vrijgekomen plaatsen graag aanvullen.

We zijn blij dat er de afgelopen jaren veel nieuwe leden bij zijn gekomen die in de jongere leeftijdsgroep zitten, zeg maar. Daarom lijkt het ons mooi als we “jong bloed” in het bestuur krijgen met nieuwe en frisse ideeën!

Hieronder schets ik de functie van beide  dames.

 

Aftredend zijn:

Lenie Roosendaal, zij verzorgt de ledenadministratie en doet dat al 9 jaar. Het houdt in: nieuwe leden inschrijven en van een lidmaatschapsnummer voorzien waarbij ook het Huishoudelijk Reglement wordt verstrekt, de aanmelding bij de penningmeester (Marianne Mugge) wordt gedaan in verband met de lidmaatschapsbijdrag en leden uitschrijven. De recente lijst weer doorsturen naar het bestuur.

Janny Zuijderduijn treedt eveneens na 13 jaar terug. Een leuke taak. Zij verzorgt alle bijzondere uitjes zoals het diner bij de KTS, de koffieontmoeting in het voorjaar of als er iets anders speelt.

Dat betekent de vrije hand in het uitzoeken van een locatie en een datum. Eventueel een menu of koffie met taart afspreken waarbij een schappelijke prijs wordt afgesproken zodat het voor iedereen kan en leuk blijft.

De inschrijving regelen waarbij direct de afgesproken prijs betaald moet worden op de dinsdagochtend. Dit om niet voor verrassingen te komen staan: zoveel dames afgesproken en daar moet dan voor betaald worden.

 

Hoe doen wij het? Het bestuur komt 1 keer per kwartaal bij elkaar. Meestal op een middag tussen 13.30  en 15.30 uur bij een bestuurslid thuis. Tijdens de vergadering is er ruimte voor eigen inbreng en mededelingen vanuit iedere functie.

Na de ALV wordt er (eenvoudig) geluncht in Tripodia om afscheid te nemen en welkom te heten!

 

Wie komt ons bestuur aanvullen? Meld je aan op de dinsdagochtend of stuur een mail naar mij, willyzuijderduijn@gmail.com. Je bent bij deze van harte uitgenodigd en welkom!

 

Namens het bestuur, Willy

____________________________________________________________________________


MEDEDELINGEN LIEF & LEED

Joke Holten zorgt voor het Lief en het Leed. Daarbij is zij ook afhankelijk van de informatie die wij krijgen over bijzondere gebeurtenissen, met name als iemand langdurig ziek is, of uitgeschakeld is.